Leasing dla Firm

Leasing Fotowoltaiki - doskonały
wybór dla twojej firmy

Leasing instalacji fotowoltaicznej to umowa, w której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy instalację PV w zamian za płacenie regularnych rat leasingowych przez określony czas trwania umowy.

Leasingodawca pozostaje właścicielem instalacji fotowoltaicznej w ramach umowy leasingowej, a leasingobiorca ma prawo do jej korzystania i korzystania z wytwarzanej przez nią energii elektrycznej.

Sposób finansowania systemów fotowoltaika:

Leasing operacyjny fotowoltaiki

 • Leasing operacyjny fotowoltaiki to umowa finansowa między leasingodawcą a leasingobiorcą.
 • W ramach tej umowy, leasingodawca dostarcza i utrzymuje instalację fotowoltaiczną.
 • Leasingobiorca korzysta z dobrodziejstw generowanej energii słonecznej, ale nie staje się właścicielem instalacji.
 • W zamian za korzystanie z instalacji, leasingobiorca płaci regularne opłaty leasingowe.
 • Umowa ma ustalony okres trwania, po którym klient ma opcję odkupienia instalacji lub podpisania nowej umowy.
 • Leasing operacyjny fotowoltaiki to atrakcyjna opcja dla firm, które chcą skorzystać z energii słonecznej bez konieczności dużych inwestycji na początek.

Leasing finansowy fotowoltaiki

 • Leasing finansowy fotowoltaiki to umowa pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, w której leasingodawca zakupuje i staje się właścicielem instalacji fotowoltaicznej.
 • Następnie leasingodawca udostępnia tę instalację leasingobiorcy w zamian za regularne opłaty leasingowe.
 • Leasingobiorca ma możliwość korzystania z dobrodziejstw energii słonecznej, jednak formalnie nie jest właścicielem instalacji.
 • Umowa ma zazwyczaj określony czas trwania, po którym leasingobiorca może wykupić instalację za symboliczną opłatę lub podjąć inną decyzję odnośnie dalszej współpracy.
 • Leasing finansowy fotowoltaiki to opcja dla firm, które chcą skorzystać z korzyści ekonomicznych i ekologicznych związanych z fotowoltaiką, nie angażując dużej inwestycji na początek.

Darmowa konsultacja z
naszym ekspertem

Kiedy leasing jest korzystny dla firmy?

Ograniczenie inwestycji początkowej

Brak ryzyka utraty wartości urządzeń

Dostęp do najnowszych technologii

Optymalizacja podatkowa

Budowanie wizerunku firmy

Bezpieczeństwo przed wzrostem cen energii

Dlaczego leasing fotowoltaiczny jest dobrym pomysłem?

 1. Możemy zbudować budynek bez wydawania pieniędzy własnych. Rata leasingowa zastępuje wydatki na zakup sprzętu.
 2. Leasing pozwala przedsiębiorcom uniknąć większych obciążeń podatkowych. Wydatki leasingobiorcy są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
 3. Zakup systemu fotowoltaicznego w leasingu sam na siebie zarabia, ponieważ miesięczne oszczędności związane z wytwarzaniem własnej energii elektrycznej pokryją ratę leasingową.
 4. Przedmiot leasingu jest zaliczany do majątku leasingodawcy w przypadku leasingu operacyjnego. Raty leasingowe zmniejszają podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a także podatki leasingobiorcy. Całkowita kwota rat i cała opłata wstępna stanowią koszt uzyskania przychodu.
 5. Leasing instalacji PV pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę), a następnie doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto. W przypadku zakupu instalacji PV z własnych środków lub kredytu bankowego VAT musimy rozliczyć jednorazowo.
 6. Leasing operacyjny nie jest postrzegany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie zwiększa zadłużenia i poprawia reputację firmy, zwiększając płynność finansową.
 7. Leasing operacyjny pozwala uniknąć nadmiernego nakładu administracyjnego. Co miesiąc firma otrzymuje tylko fakturę do zaksięgowania; nie musi inwentaryzacji, amortyzacji ani ewidencji środków trwałych.

Koszty wynajmowania instalacji fotowoltaiczej

 1. Opłaty leasingowe: Są to regularne płatności, które leasingobiorca musi dokonywać w trakcie trwania umowy. Opłaty te obejmują korzystanie z instalacji fotowoltaicznej oraz ewentualne usługi serwisowe i konserwacyjne.

 2. Koszty utrzymania i serwisu: Mogą obejmować koszty regularnych przeglądów, konserwacji oraz ewentualnych napraw instalacji.

 3. Koszty ubezpieczenia: W niektórych przypadkach leasingodawca może wymagać, aby instalacja była ubezpieczona. Koszty ubezpieczenia mogą być wliczone w opłaty leasingowe lub być oddzielnie naliczane.

 4. Koszty demontażu i usunięcia: W niektórych przypadkach, szczególnie jeśli umowa nie obejmuje odkupu instalacji, mogą pojawić się koszty demontażu i usunięcia paneli fotowoltaicznych po zakończeniu umowy.

Zamów bezpłatny audyt, skontaktujemy się z Tobą


Carport

Nowoczesne Carporty na Wyciągnięcie Ręki!

Oferujemy nowoczesne carporty, łączące funkcjonalność z eleganckim designem. Zapewniamy ochronę dla Twojego pojazdu oraz doskonałe dopasowanie do otoczenia domu. Wybierz komfort i bezpieczeństwo swojego samochodu!